PANEL SET, RR. FLOOR in BODY / AIR CONDITIONING/INNER PANEL for 1996 Honda ACCORD SEDAN

PANEL SET, RR. FLOOR in BODY / AIR CONDITIONING/INNER PANEL for 1996 Honda ACCORD SEDAN #1
28
 • BRACKET, RR. MUFFLER MOUNTING - $19.25
15
 • PANEL, L. RR. INSIDE - $882.50
42
 • BOLT-WASHER (6X15) - $1.79
13
 • RAIL, L. ROOF SIDE - $64.99
8
 • PILLAR, R. CENTER (INNER) - $95.20
34
 • CROSSMEMBER, RR. FLOOR - $163.36
32
 • BRACKET, JACK - $9.42
43
 • BOLT-WASHER (6X15) - $2.62
32
 • BRACKET, JACK - $9.42
16
 • EXTENSION, L. RR. WHEEL ARCH - $49.54
35
 • SHELF, RR. PARCEL - $265.32
26
 • STIFFENER, L. RR. FLOOR (UPPER) - $66.02
42
 • BOLT-WASHER (6X15) - $1.79
20
 • SILL, R. FR. INSIDE - $127.97
43
 • BOLT-WASHER (6X15) - $2.62
19
 • FRAME, R. FR. FLOOR - $51.47
37
 • BULKHEAD, R. RR. - $53.90
3
 • PANEL SET, R. SIDE SILL EXTENSION - $85.81
24
 • BEAM, RR. BULKHEAD - $52.31
5
 • FRAME SET, L. RR. EXTENSION - $42.13
18
 • FLOOR, FR.
43
 • BOLT-WASHER (6X15) - $2.62
33
 • CROSSMEMBER, MIDDLE FLOOR - $92.55
10
 • EXTENSION, R. RR. WHEEL ARCH - $49.54
39
 • BULKHEAD, L. RR. - $53.90
2
 • PANEL SET, RR. FLOOR - $893.30
6
 • PILLAR, R. FR. (LOWER) (INNER) - $30.00
31
 • FRAME, L. RR. - $470.04
30
 • REINFORCEMENT, FRAME END FLANGE
32
 • BRACKET, JACK - $9.42
44
 • BOLT-WASHER (10X20) - $0.87
29
 • FLANGE, FRAME END - $6.04
7
 • RAIL, R. ROOF SIDE - $62.19
17
 • WHEELHOUSE, L. RR. - $375.05
43
 • BOLT-WASHER (6X15) - $2.62
4
 • PANEL SET, L. SIDE SILL EXTENSION - $77.31
23
 • STIFFENER, RR. JACK - $51.04
25
 • STIFFENER, R. RR. FLOOR (UPPER) - $66.02
11
 • WHEELHOUSE, R. RR. - $323.90
42
 • BOLT-WASHER (6X15) - $1.79
1
 • FRAME SET, R. RR. EXTENSION - $42.13
41
 • HOOK, R. TIE DOWN - $21.96
9
 • PANEL, R. RR. INSIDE - $882.50
12
 • PILLAR, L. FR. (LOWER) (INNER) - $30.30
42
 • BOLT-WASHER (6X15) - $1.79
22
 • SILL, L. FR. INSIDE - $127.97
30
 • REINFORCEMENT, FRAME END FLANGE
14
 • PILLAR, L. CENTER (INNER) - $93.10
27
 • FRAME R, RR. - $440.54
40
 • HOOK, L. TIE DOWN - $21.96
21
 • FRAME, L. FR. FLOOR - $51.47
No. Part # Part # / Description Qty Req. List Price Price
1 04650-SV4-300ZZ 04650-SV4-300ZZ / FRAME SET, R. RR. EXTENSION

1 $59.50 $42.13
2 04655-SV4-V51ZZ 04655-SV4-V51ZZ / PANEL SET, RR. FLOOR

1 $1,293.27 $893.30
3 04656-SY8-A00ZZ 04656-SY8-A00ZZ / PANEL SET, R. SIDE SILL EXTENSION

1 $121.20 $85.81
4 04657-SY8-A00ZZ 04657-SY8-A00ZZ / PANEL SET, L. SIDE SILL EXTENSION

1 $109.20 $77.31
5 04660-SV4-300ZZ 04660-SV4-300ZZ / FRAME SET, L. RR. EXTENSION

1 $59.50 $42.13
6 64131-SV4-V50ZZ 64131-SV4-V50ZZ / PILLAR, R. FR. (LOWER) (INNER)

1 $42.37 $30.00
7 64211-SV4-V50ZZ 64211-SV4-V50ZZ / RAIL, R. ROOF SIDE

1 $87.83 $62.19
8 64220-SV4-V50ZZ 64220-SV4-V50ZZ / PILLAR, R. CENTER (INNER)

1 $137.83 $95.20
9 64300-SV4-V52ZZ 64300-SV4-V52ZZ / PANEL, R. RR. INSIDE

1 $1,277.63 $882.50
10 64320-SV4-300ZZ 64320-SV4-300ZZ / EXTENSION, R. RR. WHEEL ARCH

1 $71.72 $49.54
11 64330-SV4-V50ZZ 64330-SV4-V50ZZ / WHEELHOUSE, R. RR.

1 $468.92 $323.90
12 64531-SV4-V50ZZ 64531-SV4-V50ZZ / PILLAR, L. FR. (LOWER) (INNER)

1 $42.80 $30.30
13 64611-SV4-V51ZZ 64611-SV4-V51ZZ / RAIL, L. ROOF SIDE

1 $94.10 $64.99
14 64620-SV4-V50ZZ 64620-SV4-V50ZZ / PILLAR, L. CENTER (INNER)

1 $134.78 $93.10
15 64700-SV4-V52ZZ 64700-SV4-V52ZZ / PANEL, L. RR. INSIDE

1 $1,277.63 $882.50
16 64720-SV4-300ZZ 64720-SV4-300ZZ / EXTENSION, L. RR. WHEEL ARCH

1 $71.72 $49.54
17 64730-SV4-V50ZZ 64730-SV4-V50ZZ / WHEELHOUSE, L. RR.

1 $542.98 $375.05
18 65100-SV4-V50ZZ 65100-SV4-V50ZZ / FLOOR, FR.

1 - -
19 65116-SM4-A00ZZ 65116-SM4-A00ZZ / FRAME, R. FR. FLOOR

1 $72.70 $51.47
20 65140-SV4-V50ZZ 65140-SV4-V50ZZ / SILL, R. FR. INSIDE

1 $185.27 $127.97
21 65166-SM4-A00ZZ 65166-SM4-A00ZZ / FRAME, L. FR. FLOOR

1 $72.70 $51.47
22 65190-SV4-A00ZZ 65190-SV4-A00ZZ / SILL, L. FR. INSIDE

1 $185.27 $127.97
23 65513-SV4-300ZZ 65513-SV4-300ZZ / STIFFENER, RR. JACK

1 $72.08 $51.04
24 65514-SV4-000ZZ 65514-SV4-000ZZ / BEAM, RR. BULKHEAD

1 $75.73 $52.31
25 65515-SV4-A00ZZ 65515-SV4-A00ZZ / STIFFENER, R. RR. FLOOR (UPPER)

1 $93.25 $66.02
26 65565-SV4-A00ZZ 65565-SV4-A00ZZ / STIFFENER, L. RR. FLOOR (UPPER)

1 $93.25 $66.02
27 65610-SV4-305ZZ 65610-SV4-305ZZ / FRAME R, RR.

1 $632.82 $440.54
28 65617-SV4-A00ZZ 65617-SV4-A00ZZ / BRACKET, RR. MUFFLER MOUNTING

1 $27.18 $19.25
29 65622-SM4-A00ZZ 65622-SM4-A00ZZ / FLANGE, FRAME END

1 $8.53 $6.04
30 65623-SM4-A00ZZ 65623-SM4-A00ZZ / REINFORCEMENT, FRAME END FLANGE

2 - -
31 65660-SV4-305ZZ 65660-SV4-305ZZ / FRAME, L. RR.

1 $663.90 $470.04
32 65684-SM4-300ZZ 65684-SM4-300ZZ / BRACKET, JACK

4 $13.30 $9.42
33 65700-SV4-V50ZZ 65700-SV4-V50ZZ / CROSSMEMBER, MIDDLE FLOOR

1 $133.98 $92.55
34 65750-SV4-A00ZZ 65750-SV4-A00ZZ / CROSSMEMBER, RR. FLOOR

1 $236.50 $163.36
35 66500-SV4-V52ZZ 66500-SV4-V52ZZ / SHELF, RR. PARCEL

1 $384.12 $265.32
37 66511-SV4-000ZZ 66511-SV4-000ZZ / BULKHEAD, R. RR.

1 $78.03 $53.90
39 66551-SV4-000ZZ 66551-SV4-000ZZ / BULKHEAD, L. RR.

1 $78.03 $53.90
40 74657-SM4-A00 74657-SM4-A00 / HOOK, L. TIE DOWN

1 $31.02 $21.96
41 74658-SM4-A01 74658-SM4-A01 / HOOK, R. TIE DOWN

1 $31.02 $21.96
42 90101-SM2-000 90101-SM2-000 / BOLT-WASHER (6X15)

12 $2.53 $1.79
43 90127-SE0-000 90127-SE0-000 / BOLT-WASHER (6X15)

4 $3.70 $2.62
44 93401-10020-08 93401-10020-08 / BOLT-WASHER (10X20)

4 $1.23 $0.87