SHELF, RR. CENTER *R24L* (NEOCHIC RED) in INTERIOR / BUMPER/REAR SHELF for 1980 Honda CIVIC HATCHBACK

SHELF, RR. CENTER *R24L* (NEOCHIC RED) in INTERIOR / BUMPER/REAR SHELF for 1980 Honda CIVIC HATCHBACK #1
2
 • LOCK, SCREW - $2.19
5
 • SHELF, R. RR. SIDE *B19L* (NEOSOFT BLUE)
 • SHELF, R. RR. SIDE *R24L* (NEOCHIC RED)
 • SHELF, R. RR. SIDE *Y13L* (NEOCHIC YELLOW)
15
 • SCREW, TAPPING (4X10) - $0.35
15
 • SCREW, TAPPING (4X10) - $0.35
6
 • KNOB, RR. SHELF
3
 • SHELF, RR. CENTER *Y13L* (NEOCHIC YELLOW)
 • SHELF, RR. CENTER *R24L* (NEOCHIC RED)
 • SHELF, RR. CENTER *B19L* (NEOSOFT BLUE)
12
 • CAP, L. RR. SHELF
2
 • LOCK, SCREW - $2.19
11
 • SHELF, L. RR. SIDE *R24L* (NEOCHIC RED)
 • SHELF, L. RR. SIDE *B19L* (NEOSOFT BLUE)
 • SHELF, L. RR. SIDE *Y13L* (NEOCHIC YELLOW)
14
 • BOLT-WASHER (6X20) - $0.72
6
 • KNOB, RR. SHELF
14
 • BOLT-WASHER (6X20) - $0.72
7
 • CAP, R. RR. SHELF
1
 • SHELF KIT, RR. *B19L* (NEOSOFT BLUE)