ENGINE/PISTON - CRANKSHAFT for 2003 Honda CIVIC SEDAN

Select PISTON - CRANKSHAFT Part

2003 Honda CIVIC SEDAN

Change vehicle

ENGINE/PISTON - CRANKSHAFT for 2003 Honda CIVIC SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 13030-PLM-A00 13030-PLM-A00 / PISTON SET (OVER SIZE) (0.50)

$77.65 $54.98
1 13010-PLM-A00 13010-PLM-A00 / PISTON SET (STD)

$77.65 $54.98
1 13020-PLM-A00 13020-PLM-A00 / PISTON SET (OVER SIZE) (0.25)

$77.65 $54.98
2 13031-PLR-004 13031-PLR-004 / RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.50)

$44.40 $31.44
2 13021-PLR-004 13021-PLR-004 / RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.25)

$44.40 $31.44
2 13011-PMM-A01 13011-PMM-A01 / RING SET, PISTON (STD)

$44.40 $31.44
3 13112-PE0-000 13112-PE0-000 / PIN, PISTON

$18.05 $12.78
4 13204-PE1-003 13204-PE1-003 / BOLT, CONNECTING ROD

$4.82 $3.41
5 13205-634-010 13205-634-010 / NUT, CONNECTING ROD

$3.78 $2.68
6 13210-PLM-A00 13210-PLM-A00 / ROD, CONNECTING

$126.97 $89.89
7 13216-PLM-Y01 13216-PLM-Y01 / BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13215-PLM-A02 13215-PLM-A02 / BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO)

$13.40 $9.49
7 13212-PLM-Y01 13212-PLM-Y01 / BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13217-PLM-Y01 13217-PLM-Y01 / BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13215-PLM-Y01 13215-PLM-Y01 / BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13212-PLM-Y01 13212-PLM-Y01 / BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13217-PLM-Y01 13217-PLM-Y01 / BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13214-PLM-Y01 13214-PLM-Y01 / BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13214-PLM-Y01 13214-PLM-Y01 / BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13216-PLM-Y01 13216-PLM-Y01 / BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13215-PLM-Y01 13215-PLM-Y01 / BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13211-PLM-Y01 13211-PLM-Y01 / BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
7 13213-PLM-Y01 13213-PLM-Y01 / BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (GLACIER DAIDO)

$13.40 $9.49
8 13310-PLM-A00 13310-PLM-A00 / CRANKSHAFT

$1,100.48 $844.07
9 13324-PK1-752 13324-PK1-752 / BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO)

$15.52 $10.99
9 13325-PK1-752 13325-PK1-752 / BEARING E, MAIN

$13.97 $9.89
9 13326-P2F-A01 13326-P2F-A01 / BEARING F, MAIN (PINK) (GLACIER VANDERVELL)

$15.47 $10.95
9 13327-PK1-752 13327-PK1-752 / BEARING G, MAIN

$13.97 $9.89
9 13322-PK1-752 13322-PK1-752 / BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO)

$15.47 $10.95
9 13323-P2F-A01 13323-P2F-A01 / BEARING C, MAIN (BROWN) (GLACIER VANDERVELL)

$15.47 $10.95
9 13321-PK1-752 13321-PK1-752 / BEARING A, MAIN (BLUE) (TAIHO)

$15.47 $10.95
9 13322-P2F-A01 13322-P2F-A01 / BEARING B, MAIN (BLACK) (GLACIER VANDERVELL)

$15.47 $10.95
9 13321-PK1-752 13321-PK1-752 / BEARING A, MAIN (BLUE) (GLACIER VANDERVELL)

$15.47 $10.95
9 13323-PK1-752 13323-PK1-752 / BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO)

$15.47 $10.95
9 13327-PK1-752 13327-PK1-752 / BEARING G, MAIN (RED) (GLACIER VANDERVELL)

$13.97 $9.89
10 13331-PLM-003 13331-PLM-003 / WASHER, THRUST (DAIDO)

$8.93 $6.32
10 13331-PLM-004 13331-PLM-004 / WASHER, THRUST (TAIHO)

$8.93 $6.32
11 13621-PLD-013 13621-PLD-013 / PULLEY, TIMING BELT DRIVE

$21.37 $15.13
12 13622-PLC-000 13622-PLC-000 / PLATE, TIMING BELT GUIDE

$5.15 $3.65
13 13810-PLM-A01 13810-PLM-A01 / PULLEY, CRANKSHAFT

$150.12 $106.28
14 90017-PLC-003 90017-PLC-003 / BOLT-WASHER (14X36)

$9.52 $6.74
15 90704-634-000 90704-634-000 / KEY (4.5X11.0)

$3.70 $2.62